Tag Archives: Marșul pentru viață 2017

5 aprilie: Gala Voluntarilor pentru Viață 2017

În semn de recunoștință și mulțumire pentru voluntarii care s-au implicat în organizarea Marșului pentru viață 2017 „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine” din București, Asociația Studenți pentru viață organizează miercuri, 5 aprilie 2017, între orele 18.00 și 21.00 Gala Voluntarilor pentru Viață 2017.

Scopul evenimentului este recunoașterea eforturilor celor care au sprijinit, au promovat și s-au implicat în activitățile din cadrul Marșului pentru viață 2017 și a Lunii pentru viață 2017.

În cadrul Galei Voluntarilor pentru Viață 2017 se vor oferi diplome de mulțumire, iar evenimentul se va bucura și de prezența unor personalități publice, care vor susține discursuri inspiraționale.

Pentru înscriere vă rugăm să completați acest formular până pe 4 aprilie 2017.

Loc de desfășurare: Sala Roma, Hotel Siqua (Calea Plevnei 59 A).

 

Share

VIDEO: Marşul pentru Viaţă 2017 din Bucureşti văzut din dronă, de Prodocens Media / The March for Life 2017 in Bucharest seen from the Prodocens Media drone

Aproximativ 8.000 de persoane au participat la Marşul pentru Viaţă de la Bucureşti în data de 25 martie 2017. Prodocens Media a transmis evenimentul live pe Facebook, apoi a montat un video clip care include filmări cu drona.

Around 8,000 people joined the March for Life rally in Bucharest on March 25th, 2017. Prodocens Media streamed the event live on Facebook and eventually edited the footage including drone filming.

Citeşte şi Comunicat de presă – Marșul pentru viață 2017: 110.000 de participanți în orașele românești

Citeşte şi Comunicat de presă Marșul pentru viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”

Read also Press release: The March for Life 2017 in Romania: 110,000 de participants in 138 cities

Read also The press release of the March for Life 2017 – “Help the mother and child! They depend on you”

 

Share

Press release: The March for Life 2017 in Romania: 110,000 de participants in 138 cities

PHOTO: A young volunteer carries a pro-life sign with a pregnant woman at the March for Life 2017 in Bucharest on March 25th, 2017. The drawing shows the woman saying “MY body, MY choice”, while her baby is drawn saying: “MY body, YOUR choice, Mommy”. On March 25th, 2017, 138 cities across Romania and 149 cities from the Republic of Moldova organized the March for Life 2017 – “Help the mother and child! They depend on you”.

 

Studentipentruviata.ro, March 27th, 2017 – On March 25th, 2017, 138 cities across Romania and 149 cities from the Republic of Moldova organized the March for Life 2017 – “Help the mother and child! They depend on you”.

The March for Life has been at its 7th national edition.

The number of participants from Romania was around 110,000. The cities with the biggest turnout have been Bacău (10,000 participants), Oradea (11,000 participants) and Bucharest (8,000 participants). The total number of participants in the Republic of Moldova is still being updated.

Compared to the 2016 edition, the number of organizing cities has risen by 26% (in 2016 in Romania were 110 organizing cities), while the number of participants has risen by almost 50% (in 2016 there were around 75,000 participants in total).

For the first time in the history of this movement, the March for Life 2017 in Bucharest was streamed live on Facebook by Prodocens Media and Trinitas TV.

The March for Life 2017 was the crowning piece in a series of pro-life events entitled the Pro-Life Month 2017. The theme “Help the mother and child! They depend on you” has provided the opportunity to debate the necessity, possibility and efficiency of supporting women in pregnancy crisis.

The most important solutions proposed, among other, in order to support women in pregnancy crisis are establishing counseling cabinets specialized in pregnancy crisis and granting a pregnancy allowance starting from the 14th week of pregnancy (which represents the legal limit for getting an abortion on demand in Romania).

In addition to more a consistent number of participants, this year’s event also sparked heated debate online. People shared on social media their life experiences involving pregnancy crises they overcame, traumas of abortions they regretted, the joy of childbirth, adoption as an alternative to abortion. All showed that, when help is provided, an unwanted pregnancy can lead to accomplished motherhood and a thriving life for the child.

The Pro-Life Month and the March for Life are apolitical and non-confessional, but they encourage participation of all religious denominations and political organizations. They do not demand a legal ban on abortion, and they do not support any form of violence against the woman. The pro-life activities they organize raise awareness on the reality of pregnancy crisis, educate about the scientific truth that life begins at conception and promote a supportive attitude towards women so that they can give birth to the life they are carrying in their wombs.

These events do not have a single organizer nation-wide, but rely instead on independent organizers who represent different local pro-life organizations and institutions. In some of the 138 cities, the march was held on the 24th or the 26th of March.

Many cults issued press releases in support of the March for Life or participated to it through their representatives: The Romanian Orthodox Church, The Catholic Church in Romania, The Romanian Church United with Rome (Greek-Catholic), The Baptist Christian Cult, The Christian Evangelical Church of Romania and the Pentecostal Christian Cult.

The Association “Studenţi pentru viaţă”
marsulpentruviata.ro
#marsulpentruviata2017

Read also The press release of the March for Life 2017 – “Help the mother and child! They depend on you”

Read also Why abortion supporters have drawn dozens of obscene slogans along the route of the March for Life in Bucharest, Romania?

Interactive map of organizing cities:

Bucharest March for Life 2017 highlights, including DRONE filming:

LIVE STREAMS from Bucharest:


PHOTO gallery:

ABOVE: The March for Life 2017 in Bucharest: 8,000 participants

ABOVE: The March for Life 2017 in Bacău: 10,000 participants

ABOVE: The March for Life 2017 in Oradea: 10,000 participants

ABOVE and BELOW: The March for Life 2017 in Iasi

Photo: Oana Nechifor

ABOVE: The March for Life in Sibiu: 1,000 participants

ABOVE and BELOW: The March for Life 2017 in Cluj-Napoca: 1,500 participants

ABOVE: “Women deserve more than abortion” and “March for Life Logo” signs

ABOVE: Rainbow signs with the writing: “We are the pro-life generation”

ABOVE: Sign “Pro-Life Pro-Woman Pro-Family” surrounded by “Pro-Life” temporary tatoos

ABOVE: “I AM LOVE” pro-life sign

ABOVE: The 700 participants to the March for Life 2017 in the north-eastern town of Vicov form the word “VIAŢĂ” (which means “LIFE” in Romanian)

 

Share

Comunicat de presă – Marșul pentru viață 2017: 110.000 de participanți în orașele românești

În 25 martie 2017, în 138 de orașe din România și 149 de localități din Republica Moldova a avut loc Marșul pentru viață 2017 „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”.

Marșul pentru viață este la a VII-a ediție națională.

Numărul participanților din România a fost de aproximativ 110.000. Orașele cu cel mai mare număr de participanți au fost Oradea (11.000 de persoane), Bacău (10.000 de persoane) și București (8.000 de persoane). Cifrele participanților din Republica Moldova sunt în curs de actualizare.

Față de anul 2016, numărul de orașe în care s-a organizat Marșul pentru viață a crescut cu 26% (în 2016 au fost 110 orașe din România), iar numărul de participanți a crescut cu aproape 50% (în 2016 au fost circa 75.000 de participanți).

Pentru prima dată, Marșul pentru viață 2017 din București a fost transmis în direct pe paginile de Facebook ale Prodocens Media și Trinitas TV.

Marșul pentru viață 2017 a fost punctul culminant al manifestărilor pro-viață din Luna pentru viață 2017. Tema „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine” a oferit posibilitatea dezbaterii necesității, posibilității și eficienței sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină.

Pentru a sprijini femeile în criză de sarcină, principalele măsuri propuse sunt înființarea de cabinete de consiliere în criza de sarcină și acordarea unei indemnizații pe perioada sarcinii începând din a 14-a săptămână de sarcină (care reprezintă limita legală pentru procedura de avort la cerere).

Pe lângă participarea susținută din acest an, evenimentul a atras numeroase discuții în mediul online. Pe rețelele de socializare au fost împărtășite diverse experiențe de viață: o criză de sarcină depășită, trauma unui avort regretat, bucuria nașterii unui copil, adopția ca alternativă la avort, acestea arătând că, în prezența ajutorului, o sarcină nedorită duce la o viață împlinită a mamei și la o viață împlinită a copilului.

Luna pentru viață și Marșul pentru viață sunt apolitice și neconfesionale, dar sunt deschise participării tuturor confesiunilor religioase și formațiunilor politice. Nu se solicită interzicerea legală a avortului, nu se sprijină niciun fel de violență împotriva femeii. Prin activitățile pro-viață desfășurate sunt promovate conștientizarea societății despre criza de sarcină, înțelegerea adevărului științific că viața începe de la concepție și sprijinirea femeii să nască viața pe care o poartă în ea.

La nivel național, aceste manifestări nu au un organizator unic, ci în fiecare localitate există organizatori locali independenți, care reprezintă diferite organizații și instituții pro‑viață locale. În câteva localități, marșurile s-au desfășurat în 24 sau 26 martie.

Mai multe culte au dat comunicate de presă sau au participat prin reprezentanți la Marș și au declarat sprijinul pentru Marșul pentru viață: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Cultul Creștin Baptist, Biserica Creștină după Evanghelie din România și Cultul Creștin Penticostal.

Asociaţia Studenţi pentru viaţă
marsulpentruviata.ro
#marsulpentruviata2017

Citeşte şi Comunicatul Marşului pentru Viaţă 2017 – “Ajută mama şi copilul! Ei depind de tine”

Harta interactivă a oraşelor organizatoare:

Montaj de la Marşul pentru Viaţă 2017 la Bucureşti – include filmări cu DRONA:

LIVE STREAMING din Bucureşti:


 

Share

FOTO: Marșul pentru viață 2017 București „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”

Share

VIDEO: Deputatul Daniel Gheorghe, Marșul pentru viață 2017, București: „Să înțelegem criza de sarcină. România are dreptul să transforme această situație într-o prioritate națională, pentru că reprezintă o problemă de securitate națională”

 

Susțin cu toată puterea mea această cauză a vieții. Felicit pe cei care sunteți prezenți și pe organizatori și pe reprezentanții cultelor religioase care au vorbit foarte frumos despre ceea ce înseamnă viață.

În primul rând, toate drepturile despre care vorbim astăzi provin din dreptul la viață. Dacă vom citi Constituția Statelor Unite sau Carta Universală a Drepturilor Omului, vom vedea cum tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți umane, personale și cetățenești derivă din dreptul fundamental la viață. A rupe omul de acest drept la viață este un act total inuman și un act anti-creștin, îmi permit să spun.

De asemenea, în istoria noastră nu trebuie să uităm un fapt: această cultură împotriva vieții a fost inoculată de regimurile de tip totalitar. Practica avortului a fost introdusă prima dată de Lenin, în Rusia sovietică, de Hitler, în Germania nazistă, și în România comunistă, în 1957, în timpul dictaturii bolșevice, de către cei care veniseră pe tancurile sovietice și au impus regimul criminal comunist, cei care ne-au băgat bunicii și străbunicii în închisori. Așadar, nu există nimic democratic în a susține și a dezvolta, a prolifera și a promova ceea ce înseamnă avortul.

Așadar, atunci când susținem viața, trebuie să facem diferența, trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă omul în esența sa, omul care are acest drept fundamental la viață. Iar această ideologie, îmi permit să spun antiumană, a avorționismului, vine și ne spune că acest copil nenăscut este un „fetus”, ca și cum am vorbi de larva unei insecte. Apoi, se vorbește foarte despre drepturi, de decizia asupra propriului trup, dar uităm un aspect: libertatea personală, libertatea de a face tot ce-ți dorești cu propriul trup presupune și responsabilitate.

Nu putem rupe libertatea de responsabilitate. Așadar, dacă am avea în casa noastră o altă persoană, cum este acest copil nenăscut, nu am putea, conform legii și moralei, să dispunem de viața sa, de drepturile sale, de libertatea sa, de bunurile pe care le-ar deține acea persoană care ar locui cu noi. Așa este și în această situație.

Este foarte important să înțelegem ce înseamnă astăzi criza de sarcină. România are dreptul să transforme această situație într-o prioritate națională, pentru că  reprezintă o problemă de securitate națională și o chestiune din care derivă marea criză morală și spirituală în care ne adâncim.

Este păcat ca o țară profund creștină, ca o țară de oameni buni, cu frica de Dumnezeu, cu oameni care au fost crescuți și educați cu valorile familiei, să fie campioană europeană în ceea ce înseamnă avortul.

Cred că în acest moment este nevoie de investiții substanțiale în prevenirea crizelor de sarcină. Vedem de foarte multe ori cum acești oameni nu au acces la informații, la resursa medicală care ar putea să îi ajute să depășească această situație. Procedura consilierii ar fi foarte importantă în acest moment. Din păcate, astăzi în România este neglijată această investiție investiția în prevenția crizei de sarcină este fundamentală. Avem nevoie în primul rând de educație, prin care să înțelegem că avortul nu e o metodă terapeutică și că este cauza unor traume personale și familiale deosebite. Avem nevoie de un sistem de sănătate care să țină la ceea ce înseamnă drepturile copilului nenăscut și drepturile mamei cu adevărat. Avem nevoie de centre care să se ocupe strict cu această problemă și care să o trateze în mod serios. În aceste centre este nevoie de trei paliere:  palierul medical, palierul spiritual, reprezentat de teologi și de Biserică, și  palierul psihologic. Doar dacă le unim putem rezolva această situație

Mă tem că lipsa acestor măsuri de educație și de sănătate reprezintă una dintre cauzele pentru care România a devenit un exemplu negativ în ce privește criza de sarcină la scară mondială.

Haideți să avem curaj și să mărturisim, să îndrăznim și să spunem lucrurilor pe nume: este timpul să acționăm, este timpul  să apărăm viața și să nu mai cultivăm aceste practici care, de fapt, duc la tragedii și la dărâmarea eșafodajului moral al unei nații. Să ne gândim la ceea înseamnă pentru mame, pentru familii, această criză, această traumă.

Să dea Dumnezeu să avem parte de o Românie care să nu mai fie campioană la avorturi și de o Românie în care drepturile copilului nenăscut, cu suflet dat de Dumnezeu de la concepție, să fie cu adevărat respectate. Nimic nu e mai barbar decât să calci în picioare și să nu respecți dreptul la viață al tuturor, indiferent dacă sunt tineri, bătrâni, bolnavi sau sănătoși, dacă sunt în burta mamei, dacă sunt copii sau oameni în toată firea.

Să dea Dumnezeu să avem o Românie care să-și regăsească valorile morale și să se îndepărteze de acest flagel cumplit al avortului, care a distrus destine și a ucis pe jumătate o națiune. Dacă vom cultiva avortul în continuare sunt convins că această națiune va fi distrusă până la capăt. Să dea Dumnezeu să avem parte de o țară liberă, de o țară care respectă viața și umanitatea.”

 

VIDEO:

 

Daniel Gheorghe este deputat în Parlamentul României, din partea Partidului Național Liberal, din 2012. Cuvântul a fost rostit la Marșul pentru viață 2017 „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, București, 25 martie 2017.

Marșul pentru viață 2017 s-a desfășurat în peste 285 de localități din România și Republica Moldova în 25 martie.

După ce şi-a susţinut discursul, deputatul a publicat o postare impresionantă pe pagina sa de Facebook:

Astăzi, deși nu sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele, am avut bucuria și onoarea de a lua parte la Marșul pentru Viață. Evenimentul care a adunat, după estimările mele, în București, aproximativ 7000-8000 de persoane, a fost un model de bun-simț, demnitate, seninătate, civism și nu în ultimul rând, respect pentru lege. Îi felicit pe organizatori pentru modul exemplar în care s-a derulat marșul și mă bucur să văd unitatea în cuget, simțire și credință a tuturor bisericilor creștine în apărarea dreptului la viață și în susținerea mamelor și pruncilor. Oameni tineri, oameni vârstnici, părinți și copii au demonstrat astăzi în toată țara în favoarea mamei și a copilului și împotriva barbariei. Pe drum, am văzut cu surprindere scrijelite pe pereții blocurilor, pe pavaj și chiar pe pereții unei biserici din sec. XVII insulte și jigniri pline de ură și imposibil de reprodus la adresa Bisericii și a susținătorilor cauzei pro-viață; lucru care mi-a întărit credința că acest marș este unul profund util iar cei care iau parte la această mișcare merită tot respectul nostru. Bărbații adevărați apără viața și nu instigă la avort ! Cu Dumnezeu înainte !

 

 

 

 

Share

VIDEO: Pastor Cornel Boingeanu, Marșul pentru viață 2017, București: „Curajul dumneavoastră de a spune «suntem pentru viață» înseamnă enorm de mult”

Bună ziua,

Sunteți minunați oameni buni şi vreau să felicit organizatorii pentru acest eveniment extraordinar!

Da, suntem alături de voi cu inima, cu sufletul, cu rugăciunile noastre şi vreau să vă asigur că este un mod vizibil şi puternic al nostru de a spune că viața este importantă. Nu e aşa?

Şi pentru asta suntem împreună. Felicitări !

Eu văd în dumneavoastră fibra morală şi de rezistență a comunității noastre umane, a națiunii noastre. Felicitări pentru asta !

Curajul dumneavoastră de a ieşi aici, indiferent de orientări şi păreri, de a spune „suntem pentru viață” înseamnă enorm de mult. E un ecou care ajunge pe toate meridianele lumii acesteia. Şi e un ecou care are rezonanță în suflet.

Viața este sacră, de aceea suntem aici, să spunem că viața e sacră, are valorile ei, trebuie să protejăm viața împreună.

Nu ne dăm bătuți, viața este importantă pentru noi, pentru națiunea română. Viitorul nostru este în viața acesta pe care o protejăm.

Copiii nenăscuți au şi ei drepturi, nu-i aşa? Pe ei cine-i apără?

Noi îi apărăm pe copiii nenăscuți.

Suntem aici să spunem că suntem pentru viața acestor copii şi vrem să fim cu sufletul aproape de mame, aproape de familie, familia binecuvântată de Dumnezeu.

Dumnezeu să binecuvânteze națiunea şi pe fiecare dintre voi !

Mulțumesc !

VIDEO:

Pastorul Cornel  Boingeanu este Preşedintele  Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România. Cuvântul a fost rostit la Marșul pentru viață 2017 „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, București, 25 martie 2017.

Marșul pentru viață 2017 s-a desfășurat în peste 285 de localități din România și Republica Moldova în 25 martie.

 

Share

VIDEO: Pastor Virgil Achihai, Marșul pentru viață 2017, București: „Viața venită de la Dumnezeu începe în momentul concepției și nimeni nu are dreptul să o întrerupă”

Bună ziua tuturor și Dumnezeu să ne dea izbândă! Și nu doar astăzi când ne întâlnim, ci întotdeauna să susținem viața așa cum ne-a dat-o Dumnezeu!

Dragii mei, suntem aici astăzi ca o mărturie vie a faptului că poporul român, care are această frumoasă moștenire creștină, astăzi recunoaște că viața vine doar de la Dumnezeu. Și dacă vine de la Dumnezeu, într-o zi va trebui să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru misiunea pe care a primit-o.

Viața venită de la Dumnezeu începe în momentul concepției și nimeni nu are dreptul să o întrerupă. De aceea, Doamne, Te rugăm binecuvintează România, în așa fel încât să prețuim viața pe care ne-o dai.

În același timp, trebuie să fim conștienți de un lucru: există un grup restrâns de oameni insistenți, gălăgioși, care vor să propună o altă alternativă a familiei. Familia, așa cum a făcut-o Dumnezeu este formată dintr-un bărbat și o femeie, punct.

Nu există alternativă la familie! Poate alții vor să schimbe, dar viața și familia, așa cum a făcut-o Dumnezeu, este un bărbat cu o femeie și, dacă Dumnezeu le dă și copii, binecuvântată este acea familie.

De aceea prezența noastră în Biserică, în societate, este datorită faptului că ne considerăm creștini. Bisericii i se astupă gura încet-încet. Anumiți oameni vor ca Biserica să fie îndepărtată din societate. De ce? Ca să ofere ei alternative la ce? La familie? La școală?

Atunci când Biserica va dispărea din spațiul public, va cădea și școala, va cădea și familia.

Dragii mei, nu sunt locuri mai dragi pentru mine decât familia și școala, casa și biserica. Uitați-vă că școala, familia și biserica sunt atacate astăzi cel mai puternic. De ce? Pentru că dacă ele vor fi date la o parte, totul va fi cu totul altfel.

De aceea noi, ca și creștini, nu suntem homofobi, nu suntem fanatici, nu suntem bigoți. Dorim, totuși, în România să ne păstrăm identitatea noastră creștină. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, Amin!

VIDEO:

Pastorul Virgil Achihai este președinte la Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie. Cuvântul a fost rostit la Marșul pentru viață 2017 „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, București, 25 martie 2017.

Marșul pentru viață 2017 s-a desfășurat în peste 285 de localități din România și Republica Moldova în 25 martie.

 

Share

VIDEO: Preot David Pestroiu, Marșul pentru viață 2017, București: „Avem speranță! Suntem pentru viață!”

Acest Marș pentru viață este un eveniment misionar și în același timp o mărturisire. O mărturisire asupra faptului că, iată, după aproape 50 de ani de comunism, de totalitarism ateu, poporul român începe, încet, încet, să se trezească la realitatea mărturisitoare a credinței în Dumnezeu și a prețuirii vieții, ca dar suprem pe care Dumnezeu ni-l face nouă, oamenilor.

Astăzi creștinii ortodocși serbează Buna Vestire, când îngerul Gavriil i-a vestit Maicii Domnului venirea în lume a Mântuitorului Hristos.

„Un înger vine în lume cu fiecare copil” arată acest poster atât de bine realizat și cu un mesaj atât de profund. Pentru că fiecare copil este ocrotit de Dumnezeu încă de la concepere. Așadar orice suprimare a vieții, chiar înainte de naștere, dacă este intenționată, nu poate fi acceptată de către Biserică și trebuie cu adevărat să ne unim eforturile pentru a stopa acest flagel, care, din păcate, ne-a adus într-o postură dezavantajoasă.

Între țările lumii, din păcate, suntem pe unul dintre locurile fruntașe la numărul avorturilor în ultimii 40-50 de ani, dar asta se datorează lipsei educației creștine, dar și impregnării unei mentalități egoiste de către regimul care oprima spiritul și promova, în schimb, această idolatrie a sinelui.

Idolatria sinelui face ca mamele să nu mai fie mame. Face ca femeile să nu-și mai dorească să fie asemenea Maicii Domnului, care este prezentată în icoană cu Pruncul în brațe, pentru că a avea prunc în brațe înseamnă o jertfelnicie, și frumoasă, dar și dificilă.

Foarte frumos se intitulează acest Marș: „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”.

Cum îi putem ajuta?

În primul rând prin faptul că beneficiem de educație creștină.

Ați văzut că s-a spus și se solicită în ultima vreme să apară în școli și alte forme de educație. Nu suntem împotriva lor, dar suntem pentru a promova în primul și în primul rând educația creștină. Educația creștină a făcut ca în ultimii ani numărul avorturilor să fie în scădere. Se cunoaște că vin generațiile tinerilor care au făcut religie în școală. Iar de cei care au făcut alte tipuri de educație în școală nu putem fi siguri că vor promova morala creștină, atâta vreme cât știm că sunt oameni foarte bine educați din punct de vedere medical, dar care nu prețuiesc viața, ci, dimpotrivă, o suprimă în mod deliberat.

Așadar, sprijinim mama și copilul prin educație creștină, prin familia creștină formată din soț, soție și, dacă darul lui Dumnezeu vine, și copii.

Sprijinim mama și copilul și prin centrele social-filantropice pe care Patriarhia Română le-a înființat în București și în toată țara pentru a sprijini femeile, copiii, bătrânii și toate categoriile defavorizate. Și, rețineți, toate parohiile sunt un astfel de centru, spiritual, pentru că este un preot duhovnic dispus să ajute pe oricine, pe orice mamă, pe orice femeie aflată în dificultate, cu sprijinul moral și cu suport material.

Așadar, avem speranță! Suntem pentru viață! Dumnezeu este cu noi!

VIDEO:

Preotul David Pestroiu a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Marșul pentru viață 2017 București.

Marșul pentru viață 2017 s-a desfășurat în peste 285 de localități din România și Republica Moldova în 25 martie.

 

Share

VIDEO: Oana Dancu, Marșul pentru viață 2017, București: „Eu ştiu ce înseamnă criza de sarcină”

Buna ziua,

Mă bucur să fiu aici şi vreau să încep prin a spune că am venit la acest Marş pentru a susține toate femeile care sunt în criză de sarcină.

Eu ştiu ce înseamnă criza de sarcină.

Eu nu am avut sprijinul părinților încă de mică. Sunt studentă şi, din păcate, tatăl copilului m-a îndemnat de atâtea ori să fac o întrerupere de sarcină.

Ceea ce m-a îndemnat pe mine să duc sarcina la capăt şi să dau naştere copilului meu a fost că eu eram fericită că voi deveni mamă, în ciuda tuturor problemelor. Şi ceea ce mi-a dat putere în afară de el (n.n. se uită spre Vladimir, pe care îl ține în brațe) au fost prietenii mei care m-au susținut şi au avut o vorbă bună să-mi spună în momentul când m-au văzut tristă şi supărată.

Şi, chiar dacă unii nu erau de acord cu decizia mea, tot m-au susținut prin prisma faptului că erau prietenii mei. Și în continuare sunt astăzi lângă mine. Şi dacă văd acest lucru la televizor vreau să vă mulțumesc din toată inima mea că m-ați ajutat pe toată perioada sarcinii!

Şi o să închei prin a vă spune să faceți şi dumneavoastră acelaşi lucru cu femeile pe care le ştiți că sunt în criză de sarcină. O vorbă bună poate face mult mai mult decât vă închipuiți!

O zi bună!

VIDEO:

Cuvântul a fost rostit la Marșul pentru viață 2017 „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, București, 25 martie 2017.

Marșul pentru viață 2017 s-a desfășurat în peste 285 de localități din România și Republica Moldova în 25 martie.

Share

Marșul pentru viață 2019

Descarcă de mai jos foto profil/cover FB și pancarte Marșul pentru Viață:

2%

Donează

RO25BTRLRONCRT0V17367901 - LEI RO10BTRLEURCRT0V17367901 - EURO RO50BTRLUSDCRT0V17367901 - USD
BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA LIPSCANI, BUCUREŞTI

Arhivă Blog