Blog

Prima ţară care a legalizat întreruperea de sarcină a fost Uniunea Sovietică pe data de 18 noiembrie 1920. Lenin, în urma revoluţiei bolșevice, a realizat directivele sale anterioare: „cererea necondiţionată a anulării oricărei legislaţii care interzice avortul.”

Este important a se aduce la cunoștiinţă faptul ca în acea perioadă legile protejau viaţa în întreaga Europă.

Al doilea lider european care a legalizat avortul în ţara sa a fost Adolf Hitler. Străduindu-se să creeze o “rasă superioră” nepoluata și puternică biologic, el a aprobat și legalizat în 1933, uciderea copiilor nenăscuţi germani, care au avut, sau ar fi avut, defecte congenitale. Trebuie adăugat faptul ca parlamentarii naziști au impus sancţiuni juridice severe pentru a proteja copiii germani sănătoși, urmărind astfel creșterea demografică a „rasei superioare”.

Pe o scară de masă, primii în rândul victimelor lui Hitler nu erau comuniștii germani, evreii, polonezii sau ţiganii, ci copiii nenăscuti germani presupuși a fi cu dizabilități. Dupa cucerirea naţiunilor slave, germanii au elaborat așa numitul “Plan Est” un plan de exterminare a popoarelor cucerite, în care au recomandat naţiunilor ocupate să folosească metode contraceptive și să legalizeze avortul. Planurile naziștilor sunt exemplificate cel mai bine printr-o declaraţie dată de Martin Bormann, secretarul particular al lui Hitler și șeful cancelariei NSDAP: “Datoria slavilor este de a munci pentru noi. Fertilitatea slavilor este nedorită. Lăsaţi-i să utilizeze prezervative sau să plătească avorturile – cu cât mai mult cu atât mai bine. Educaţia este periculoasă.“

Cum a fost legalizat avortul în Polonia
Pe teritoriul polonez, avortul a devenit pe deplin permisibil – așa cum se observa din punct de vedere juridic, pe 09 martie, 1943. Acea perioadă a fost denumită „o achiziţie a avortului“. Apoi, autorităţile germane profesionale au promulgat o ordonanţă pentru a permite femeilor poloneze să-și omoare copiii
nenăscuţi fără nici o restricţie, dar în  același timp crescând pedeapsa, chiar pedeapsa capitală, pentru uciderea unui copil nenăscut german. Pe data de 22 iulie, 1942, Adolf Hitler a dezvăluit dispoziţia sa favorabilă faţă de avort, ca o metodă indispensabilă de a controla populaţia naţiunilor cucerite. “În confruntarea cu familii mari ale populaţiei indigene“, a subliniat el, “este foarte favorabil pentru noi dacă femeile și cameristele pot avea cât mai multe avorturi“.De asemenea, el a ameninţat: “eu însumi voi împușca pe oricine care va introduce o lege care să prevină avorturile în teritoriile estice ocupate“