Scrisoarea adresată Pro TV despre reportajul manipulator al doamnei Adriana Stere nu a primit răspuns în 6 luni

Studenți pentru viață

(See English letter addressed to the CEO of PRO TV, below the Romanian letter to the  PR Officer of PRO TV)

În 22 martie 2014 a avut loc Marşul pentru Viaţă – „Adopţia, o alegere nobilă”, având ca organizator Asociaţia Studenţi pentru Viaţă. În conferinţa de presă, în perioada de dinaintea Marşului, în timpul evenimentului şi după încheierea lui au fost oferite informaţiile organizatorice necesare şi s-a răspuns la solicitările media. Din păcate, reportajul realizat de doamna Adriana Stere pentru Pro TV a ignorat informaţiile puse la dispoziţie, inclusiv interviul luat preşedintei SPV, inventând un scenariu fictiv al desfăşurării Marşului pentru Viaţă – „Adopţia, o alegere nobilă”.

În 14 aprilie 2014 am trimis scrisorile de mai jos doamnei Camelia Cavadia, PR Manager Pro TV, şi domnului Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV. Întrucât nu am primit niciun răspuns timp de 6 luni, considerăm potrivit să facem publică această scrisoare. Menţionăm că elementele false introduse de doamna Adriana Stere în acel reportaj au fost folosite în demersul interzicerii participării Asociaţiei Studenţi pentru viaţă la Târgul Educaţiei organizat de Universitatea Bucureşti în perioada 10-11 aprilie 2014.

Doamnei Camelia Cavadia

PR Manager Pro TV

Stimată Doamnă Camelia Cavadia,

Vă scriu în calitatea Dumneavoastră de PR Manager al Pro TV, aducându-Vă în atenție modul în care un reportaj difuzat de către ProTv, realizat de doamna Adriana Stere, a reflectat activitatea asociației Studenți pentru viață, fără a prezenta onest şi integral punctul de vedere al acesteia şi inventând realităţi nesusţinute prin imaginile preluate de la eveniment.

Nu am fi făcut acest demers dacă în urma difuzării materialului nu ar fi existat şi consecinţe serioase în spaţiul public, care au afectat direct imaginea şi activitatea noastră.

Pe data de 22 martie, doamna Adriana Stere a fost pezentă la Marşul pentru viaţă 2014 – „Adopţia, o alegere nobilă”, pentru a realiza un reportaj de la faţa locului, care de altfel a şi fost difuzat în seara respectivă.

După ce a vorbit cu o participantă la marş, care a ales să-şi exprime în faţa camerei opţiunea în defavoarea avortului, doamna Adriana Stere a prezentat opinia unei activiste feministe, doamna Oana Băluţă, lector univ. dr. la Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării. Aceasta a opinat:Marşul pentru viaţă este folosit ca o umbrelă pentru a ascunde altceva. A limita dreptul femeilor asupra propriului corp nu este o soluţie”.

Până aici, prin prezentarea a două opinii, s-a creat o falsă temă, paralelă cu adevărata temă pe care noi, organizatorii o comunicam prin eveniment. Nici chiar aceasta nu ar fi fost atât de grav dacă totuşi s-ar fi prezentat şi punctul nostru de vedere, al organizatorilor. La întrebările adresate de doamna Adriana Stere pe această temă, reporterul Pro TV a putut afla că organizația noastră nu a militat și nu militează pentru interzicerea avortului în România.

Cu toate acestea, doamna Stere (sau editorul materialului prezentat la ştiri) a considerat de cuviinţă să nu includă tocmai aceste declaraţii în montajul final!

Şi, pentru a da o notă şi mai tendenţioasă relatării sale, care astfel numai obiectivă nu se poate numi, a inventat un inexistent conflict între două tabere (anti- şi pro-avort), susţinând că jandarmii erau prezenţi la marş pentru a împiedica escaladarea unei situaţii conflictuale.

În mod cu totul straniu, noi nu am văzut la eveniment niciuna din cele două tabere menţionate. Am văzut circa o mie de oameni (conform estimărilor Jandarmeriei) care au venit să susţină valorile vieţii şi ale familiei. Unii dintre aceştia e posibil să fi avut şi alte opinii personale, cum a fost doamna prezentată în deschiderea materialului.

Cât despre „membrele mişcării feministe” prezente „pe margine” – ei bine, această „tabără” a fost inventată cu totul, altfel reporterul şi-ar fi susţinut relatarea şi cu câteva imagini.

Procedurile de funcţionare ale Jandarmeriei prevăd ca la toate manifestaţiile publice să fie prezenţi negociatori – aceasta nu a fost o situaţie specială, după cum în mod fals afirmă autoarea relatării. Este un lucru cunoscut de toţi cei care au participat la cel puţin o manifestaţie publică în ultimul an – sau măcar au văzut la televizor astfel de imagini.

În realitate, nu numai că „tabăra feministă” invocată era formată dintr-o singură persoană – doamna lector univ. dr. Oana Băluţă –, dar aceasta nici măcar nu a stat „pe margine” de teamă ca „taberele” să nu se „confrunte”.Dimpotrivă, în imaginile video pe care Studenţi pentru viaţă le-a filmat la eveniment, se vede clar că doamna Băluţă nu are nicio problemă să stea în mijlocul mulţimii şi să fotografieze evenimentul, amestecându-se cu manifestanţii.

Stimată Doamnă Cavadia,

Nu V-am fi răpit din timpul care ne e atât de preţios tuturor doar pentru a Vă semnala acest trist exemplu de tendenţiozitate şi lipsă de deontologie profesională. Se mai întâmplă şi scăpări, iar nouă ne place să reţinem lucrurile pozitive, mai ales că evaluarea post-eveniment a Marşului pentru viaţă 2014 – „Adopţia, o alegere nobilă” ne-a demonstrat că acţiunea a fost un succes.

Cu toate acestea, o serie de dezvoltări ulterioare, pe care materialul explicitat în detaliu mai sus le-a favorizat, ne obligă să Vă cerem un răspuns şi o asigurare că astfel de practici nu îşi vor mai găsi locul într-o redacţie atât de prestigioasă precum Ştirile Pro TV, unde lucrează atâţia profesionişti stimaţi şi îndrăgiţi de public.

Practic, această prezentare tendenţioasă pe care Pro TV a lansat-o (conform căreia organizatorii Marşului, Studenţi pentru viaţă, se opun avortului) a fost ulterior reluată de doamna Oana Băluţă într-un articol pe blogul personal, Marşul mesagerilor dreptăţii din uter, unde aceasta mai sugerează şi că Studenţi pentru viaţă ar face parte dintr-o zonă a unei „drepte religioase nu foarte apropiată de drepturile femeilor”. În aceeaşi postare, autoarea deplânge şi faptul că celelalte televiziuni de la faţa locului, spre deosebire de Pro TV, nu au identificat-o în mulţime pentru a-i cere în mod special opinia.

Campanie de denigrare a continuat pe pagina de Facebook a cadrului universitar, unde aceasta susţine din nou că asociaţia noastră „militează pentru restrângerea drepturilor şi libertăţilor persoanelor”, referindu-se din nou – aţi ghicit, cred – la subiectul avortului, pe care tot domnia sa l-a creat în mod artificial, cu puţin ajutor venit din presa audio-vizuală.

Toate aceste lucruri au contribuit la crearea unei false imagini despre activitatea şi scopurile noastre, consecinţa directă văzându-se dureros pentru noi în dimineaţa zilei de 10 aprilie 2014 când, în urma presiunilor făcute de doamna lector Băluţă pe lângă Rectoratul Universităţii din Bucureşti, asociaţiei Studenţi pentru viaţă i s-a retras aprobarea pentru a participa la Târgul Educaţiei organizat de Universitatea din Bucureşti, pe motivul că suntem anti-avort, fundamentaliști religioși, extremiști, incompatibili cu valorile democrației și cele universitare.

În realitate, noi urma să prezentăm acolo ce am realizat şi ce propunem pe viitor ca soluţie la nişte probleme reale cu care se confruntă tinerii de azi.

Stimată Doamnă Cavadia,

În urma celor întâmplate, am trimis o scrisoare deschisă Rectorului Universității, Președintelui Senatului Universității și membrilor Senatului Universității, în care prezentăm punctul nostru de vedere față de cele întâmplate.

Iar instituţiilor de presă implicate în această terfelire publică la care considerăm că am fost supuşi le-am trimis mesaje private pentru a le avertiza că unele persoane de pe platformele sau – mai grav – din redacţiile lor s-au folosit în mod abuziv de girul acestora pentru a promova în spațiul public o imagine tendențioasă a asociației noastre.

V-am scris cele de mai sus și din durerea de a vedea cum, la 25 de ani de la Revoluția din 1989, minciuna și dezinformarea continuă să se propage în presa – liberă acum – şi cu speranța că, totuși, mai sunt șanse pentru combaterea altor asemenea alterări nepermise ale realității.

Cu respect,

Alexandra Nadane

Președinte

Asociația Studenți pentru viață

*

 To Mr. Aleksandras Cesnavicius

CEO Pro TV

Dear Mr. Cesnavicius,

I wish to present to You a situation concerning the media company You are managing and the way its activity has impacted – in a negative way – the image of the non-profit organization I represent, with total disregard for journalistic standards.

I am referring to a report made by Mrs. Adriana Stere and broadcasted on the ProTV evening news bulletin in the evening of March 22nd, 2014.

This report did not honestly present the activity of Studenti pentru Viata. Moreover, it made up things which it presented as realities, despite the fact it did not support allegations with footage from the event.

We would not have sent You this formal complaint had this not led to further developments with serious consequences for us in the eyes of the public. The report, presented by Your prestigious TV channel at the news bulletin with the largest audience of the day, permitted other media to use it and further promote the allegations it contained. This escalating tendentiousness has in the end affected our public image and our activity.

On March 22nd, Mrs. Adriana Stere was at Romania’s March for Life – “Adoption, the Nobel Choice” to make a report, which was later seen on the evening news.

Mrs. Stere spoke to a participant to the march who chose to make public in front of the camera her personal option against abortion. Then Mrs. Adriana Stere presented Dr. Oana Baluta’s opinion, a feminist activist and Head of Journalism Department at the Faculty of Jurnalism and Communication Sciences. The professor’s off-topicopinion presented in the report was:“The March for Life is being used as an umbrella to hide something else. Limiting women’s rights to decide on their own bodies is not a solution”.

So far, by presenting two opinions, a false theme was created, parallel to the real theme the organizers wished to communicate through the event. This would not have been so bad provided the organizer’s point of view on this parallel theme were presented as well. When Mrs. Adriana Stere asked for our opinion on it, she was informed our organization has never promoted abortion restrictions in Romania.

Nevertheless, Mrs. Stere (or the final editor of the material) considered fit NOT to include exactly that declaration at the final cut!

To add more tendentiousness to her report, which can be qualified as anything but objective, the reporter invented a non-existing conflict between two sides (allegedly anti- and pro-abortion), claiming the gendarmes were present at the March with negotiators in order to prevent a conflict situation from escalating.

Oddly enough, we haven’t seen at the event any of the so-called sides. We saw around one thousand people (according to Gendarmerie estimates) who came to support the value of life and family. It is quite possible that some of them had also other personal opinions, just like the lady presented in the opening of the report.

As for the “members of the feminist movement” present “from aside” at the event – this opposite “side” was entirely invented, otherwise the Pro TV reporter would have supported her claim with footage.

Also, Gendarmerie internal rules stipulate that negotiators must be present at all public events – which was not an exceptional thing as falsely claims the author of the report. This is common knowledge for all people who have participated in public evens this year – or at least who saw reports about them on TV.

Actually, not only that the pretended “feminist side” was formed of a single person – Lecturer Dr. Oana Baluta –, but this person did not even stand „aside” for fear of a “confrontation”. On the contrary, in the footage Studenti pentru viata shot at the event, one can clearly see Mrs. Baluta has no problem whatsoever standing in the middle of the crowd and taking pictures of the event from among the participants.

Dear Mr. Cesnavicius,

Initially, we did not wish to take any of Your precious time in order to complain about such an instance of tendentiousness and lack of professional deontology – as sad as it was. Mistakes happen and we like to retain positive aspects, especially since the post-event evaluation of Romania’s March for Life 2014 – “Adoption, the Noble Choice” showed it was a success.

Nevertheless, a series of subsequent developments which the above-mentioned material facilitated has forced us to solicit You for a response and for guarantees that such practices will not repeat in such a prestigious newsroom as Stirile Pro TV, where so many respected and beloved professionals work.

Practically, the tendentious report that Pro TV launched (which is that Studenti pentru Viaţă, the March for Life organizers, are against abortion) was subsequently perpetuated by Mrs. Oana Baluta in a post on her personal blog, which was entitled Marşul mesagerilor dreptăţii din uter (“The March of the Messengers of Womb Righteousness”), and claimed Studenti pentru Viata are part of a so-called „ religious (political – ed. note) right-wing not very close the women’s rights”. In the same place, the author of the blog post also deplores the fact that other television teams present at the event, unlike Pro TV, have not identified her in the crowd to specifically ask for her opinion.

The vilification campaign continued on the lecturer’s Facebook page, where she claimed again that our organization “promotes restricting people’s rights and liberties”, in relation to – you may have guessed by now – the same subject of abortion, which actually was falsely and artificially created by herself with a little help from a member of the audio-visual media.

All these have contributed to promoting a false image of our activity and goals. A direct and painful consequence for us appeared in the morning of April 10th, 2014 when, following pressure made by the same Lecturer Dr. Baluta by the University of Bucharest Deanship, Studenti pentru Viata association was withdrawn participation approval to the Education Fair organized by the University of Bucharest. The decision was motivated by the affirmation that we were an anti-abortion, religious fundamentalist and extremist organization, incompatible with democracy and university values.

We intended to present at the fair what he have accomplished so far and what we aim to do further in order to bring solutions to the real problems today’s young people are confronted with.

Dear Mr. Cesnavicius,

After all that happened, we have sent an an open letter to the University Dean, to the Chairman and the members of the University Senate, which presents our point of view on the events.

We have sent private messages to the media institutions involved in this defamation campaign to warn them that some persons from their platforms or – even worse – from their newsrooms – are abusing the prestige they offer in order to promote a tendentious image of our association.

I also wrote to You because it hurts to see how, 25 years after the fall of the communist regime in Romania, lying and misrepresentation continue to survive in our media landscape – which is now free – and hoping there are still chances to avoid such intolerable alterations of reality.

Respectfully Yours,

Alexandra Nadane

President

Studenti pentru Viata

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *